Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje. Jan Paweł II

Wpis 9 - Nowa chemia i postęp w leczeniu

O czym ja mogę pisać jeśli nie o mojej chorobie. Chemioterapie comiesięczne szpiku w nowym układzie od wpisu nr 8 z różnymi uzupełnieniami i przerwami z powodu złych wyników krwi bądź rezonansów kręgosłupa.

23-01-2018 563

O czym ja mogę pisać jeśli nie o mojej chorobie. Chemioterapie comiesięczne szpiku w nowym układzie (CTD) od nr 8 (02.01.2008) z różnymi uzupełnieniami i przerwami z powodu złych wyników krwi bądź rezonansów kręgosłupa. 15.07.2008 biopsja oraz rtg wszystkich kości płaskich dla oceny stanu zdrowia. Wyniki zadowalają - nastąpiła całkowita remisja choroby! Zadecydowano o podaniu jeszcze trzech chemioterapii w odstępach dwumiesięcznych (14.08. 2008, 15.10., 15.12 ostatnia "chemia"). 21.01.2009 - biopsja dla oceny stanu zdrowia - remisja choroby trwa! Podobnie pozytywne wyniki też 21.01, 17.03, 01.06. 2009 roku.

Komentarze