Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje. Jan Paweł II

Wpis 47 - Podejmowanie decyzji - moje przemyślenia

Tytuł wystarczy za streszczenie.

13-03-2020 223

Każdy z nas, niezależnie od jakichkolwiek cech czy czynników (rasa, płeć, narodowość, kraj, pochodzenie społeczne, status społeczny czy zawodowy, wykształcenie, wiek, zdrowie i wiele innych), stawał i ciągle staje przed koniecznością podejmowania decyzji, które są nie tylko dylematami. Czasem, a nawet dość często, stajemy przed koniecznością wyboru (decyzji) z więcej niż dwóch możliwości. Wtedy nasza odpowiedzialność, w pierwszej kolejności wobec siebie oraz innych - których ta decyzja w jakimś stopniu dotyczy - jest niewątpliwie bardzo duża. Wymaga zatem rozważenia wszelkich przesłanek "za" i "przeciw" z jak największą wnikliwością i rozważeniem rad sprzyjających nam osób do których mamy największe, niemal bezgraniczne, zaufanie. Czy to gwarantuje, że podjęta przez nas decyzja będzie gwarantowała osiągnięcie spodziewanego celu czy sukcesu? Zdecydowanie nie! Będzie jednak decyzją maksymalnie minimalizującą porażkę. Z powyższych rozważań wyłania się fakt istnienia wielu rodzajów i pod różnymi nazwami decyzji: ważne, sensowne, mniej ważne, bezsensowne, rozważne, pochopne, konsultowane, niezrozumiałe, czy wręcz szkodliwe. Tych ostatnich nie życzę nawet swoim potencjalnym wrogom. Jeszcze jedno: nie rozważajmy myśli "co ludzie powiedzą" w wypadku nie do końca osiągniętych celów pojętych decyzji. Nawet częściowa realizacja zamierzeń powinna nam sprawiać wielką satysfakcję (i frajdę) oraz stać się początkiem realizacji zamierzeń poprawiających nasze życie i dających pozytywne spojrzenie w przyszłość! Tego wszystkim życzę.

Komentarze