Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje. Jan Paweł II

Wpis 46 - Moje refleksje z życiowych decyzji

Tytuł wystarczy za streszczenie.

08-03-2020 228

Każda decyzja życiowa, czyli taka, która ma jakikolwiek wpływ na nasze przyszłe życie, w mniejszym lub dużym przedziale czasowym, jest dla nas niewątpliwie bezdyskusyjnie bardzo ważna! Powstaje jednak inne zasadnicze pytanie - czy jest ważna tylko dla nas? Z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić jedno: dla nas jest najważniejsza, ale musimy zdawać sobie także sprawę z konsekwencji jakie niesie dla naszych najbliższych i to niezależnie od tego jak bliskich i jakie więzi z nami je łączą. My w chwili podejmowania decyzji znajdujemy się w określonym miejscu i czasie oraz z bagażem, wyniesionym z minionych lat życia, doświadczeń, osiągnięć i porażek czyli stopni realizacji naszych zamierzeń i spełnienia marzeń! Decyzje teraz mogą być różne: brnąć dalej w niewiadome, zawrócić do wcześniejszego punktu życia i pójść nową drogą, czy też spróbować od tej chwili zmienić zamiary i cele według posiadanych możliwości. Ważne jest wsparcie i rady osób nam sprzyjających, które nas dotychczas nie zwodziły i nie zawodziły. Tylko pełne dokładne przeanalizowanie powyższych rozważań pozwoli na podjęcie właściwej decyzji, która może zaważyć na naszym dalszym życiu z sukcesami czy z pasmem nieprzewidzianych i dotkliwych porażek. Tego ostatniego nie życzę każdemu! Pozdrawiam.

Komentarze